Latest Past برنامه

سبک RTM قسمت ششم

تحلیل و بررسی بازار براساس قیمت یا پرایس اکشن برای مشخص کردن نقاط عرضه و تقاضا.

Scroll to Top